Dagelijks Bestuur

Voorzitter

Simon Rintjema

Tel.  06 – 37 14 74 76

Email : srintjema@gmail.com

SECRETARIS

Roel Mooibroek

Tel. 06 – 22 44 36 47

Email : r.mooibroek@outlook.com

PENNINGMEESTER

LEDENADMISTRATIE

Henk Giskes

Tel. 06 – 12 75 10 28

Email : Atlantic.Boules@outlook.com

Commissies

WEDSTRIJDSECRETARIAAT

Wim Santhuizen

Tel.  06 – 45 35 29 52

Email : santh018@planet.nl

WEDSTRIJDSECRETARIAAT 
Onderhoudt contacten met betrekking tot externe toernooienen competities. Heeft u een flyer / aankondiging van een toernooi stuur deze dan naar: Is verantwoordelijk voor alle toernooien en activiteiten die worden georganiseerd door Atlantic Boules. Als u zich wilt inschrijven voor een toernooi georganiseerd door Atlantic Boules, Stuur dan een mail naar;

COMMISSIE MIDDAG BOULEN

Peter Bakker,

Tel. 075 – 6156279

Cees de Wit,

Tel. 075 – 6168912

Wilt u meer weten over het middagboulen?  Dan kunt u contact opnemen met Peter Bakker of Cees de Wit

KANTINECOMMISSIE

Johan Giskes

Richard Smis

De kantinecommissie is verantwoordelijk voor in- en verkoop van consumpties, onderhoud van de kantine en toiletgebouw.

ONDERHOUD TERREIN EN GEBOUW

Clay Schaar

Ben Roerig

Is verantwoordelijk voor onderhoud aan het terrein en clubgebouw.
Heeft u een vraag omtrent het terrein of clubgebouw, neem dan even contact op met Clay Schaar Tel. 06 – 12 22 91 47

SPONSORCOMMISSIE

Wim Santhuizen

Peter Breevaart

Jan Schurink

De sponsorcommissie onderhoudt contacten met sponsor, zorgt voor advertentiewerving en organiseert twee maal per jaar het Sponsortoernooi. Heeft u een vraag omtrent adverteren, neem dan contact op met Wim Santhuizen tel.: 06 – 45 35 29 52

ACTIVITEITENCOMMISSIE

Saskia Schaar

Beate van der Toorn

Jan Schurink

Wim Santhuizen

Organiseert activiteiten met of zonder betrekking tot Pétanque / jeu de boules