De dinsdagavond er weer bij!

Beste Atlantic Bouler,
Met ingang van de door het kabinet ingestelde avondklok had het bestuur besloten en gecommuniceerd dat de club alleen nog ’s middags zou spelen. Inmiddels is gebleken dat er toch een aantal mensen is voor  wie het spelen op de middaguren een probleem is, daarom hebben we in overleg besloten ook de dinsdagavond weer open te stellen om te spelen. Dat betekent dat we met ingang van 1 maart de volgende speelmogelijkheden hebben:

maandag van 13.30 – ± 15.30 uur; 
dinsdag van 19.15 – ± 20.30 uur; 
donderdag van 13.30 – ± 15.30 uur;
zaterdag van 13.30 – ± 15.30 uur;

Met betrekking tot de avondopenstelling is het uiteraard ieders eigen verantwoordelijkheid ervoor te zorgen voor 21.00 uur thuis te zijn.
Laten we hopen dat het virus door alle vaccinaties snel wordt ingedamd en dat we binnen afzienbare tijd weer kunnen spelen zoals we willen en dat we weer gebruik kunnen maken van ons clubhuis.