Nieuwsbrief 002

Beste leden,

Begin juli ontvingen jullie een nieuwsbrief van de club. Nog geen maand verder moeten we al een wijziging van een belangrijke datum doorgeven: de ledenvergadering wordt verplaatst naar 7 november.
In de nieuwsbrief stond ook een oproep voor hulp bij speciale activiteiten op 13 augustus en 3 september. In het clubhuis hangt zeer binnenkort een inschrijflijst voor hen die op deze dagen willen helpen.
Op 13 augustus komt een groep van ca. 30 mensen. Ik zoek 1 iemand voor de kantine (alleen drankjes verzorgen) en 3 spelbegeleiders (hier en daar de regels nog eens uitleggen). Je wordt verwacht om 16.30 uur en het duurt tot 20.00 uur. Let op, kom niet met een lege maag, want deze groep gaat na afloop elders eten.
Op 3 september is de groep dubbel zo groot. Voor deze dag zoek ik 2 personen voor de kantine en 3 als spelbegeleider. Zij laten eten komen (hoeven wij niets aan te doen) en wij eten mee. Graag 16.00 uur aanwezig, de eindtijd is 20.00 uur.

Alvast bedankt voor de medewerking,
Namens het bestuur,