NIEUWSBRIEF – 008

Beste Atlantic Boulers,
Helaas moet ik deze nieuwsbrief beginnen met verdrietig nieuws. Op 28 januari is ons clublid Rob Kamminga overleden na een ziekbed van enkele weken. Op 4 februari vond de uitvaartplechtigheid plaats waar Roel en Simon namens de club aanwezig waren. Wij wensen Annie en de familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Oproepen:

  • Binnen ons district wordt op dit moment geïnventariseerd hoeveel interesse er is voor een scheidsrechters cursus in onze regio. Geef je op bij de secretaris, als het je wat lijkt. Het is leerzaam en wie weet kun je t.z.,t. jouw club eens uit de brand helpen.
  • Jullie ontvingen al eerder een oproep voor de reanimatiecursus. Het bestuur heeft vanwege het belang besloten de cursuskosten voor de deelnemers te betalen. Het AED apparaat is weer gecontroleerd, maar we hebben uiteraard ook mensen nodig die weten hoe ze er mee om moeten gaan. Ook hiervoor geldt: opgeven bij de secretaris.
  • Wie weet waar de zwarte kookplaat (van Johan Giskes) is die opgeslagen stond in het magazijn? Ook een busje WD 40 is spoorloos en er missen theeglazen. Heb je ze misschien op een bijzondere plek opgeruimd, laat het dan weten. En dat laatste geldt ook, als je ze geleend hebt.
  • Wie wil af en toe Jan Verheijen ophalen voor zijn geliefde middagje boulen? Hij woont op Paardenkampzoom 101 en dat is 6 minuten met de auto. Er zijn al enkele rijders, maar hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Je kunt je via de mail bij de voorzitter opgeven. We geven Jan wel je telefoonnummer, zodat hij je kan bellen, als hij niet gehaald hoeft te worden. Alvast bedankt voor de medewerking

Algemene ledenvergadering 20 maart
Je wordt hierbij uitgenodigd om punten voor deze vergadering aan te leveren. Een toelichting bij een dergelijk punt wordt zeer op prijs gesteld. Het indienen van punten kan tot 1 maart. Op die dag wordt door het bestuur de agenda voor de ALV opgesteld.

Barhulp is soms bar nodig
Op de speelmiddagen is het momenteel vaak een drukte van belang. Dat is voor het clubleven natuurlijk geweldig! De grote opkomst legt  wel wat extra druk op het werk achter de bar met drankjes  inschenken. Het zou mooi zijn, als er spontane vrijwilligers in de pauze achter de bar meehelpen. Horeca-ervaring is niet vereist; je moet wel het verschil weten tussen koffie en thee.

Groeten
Ik mag jullie de groeten doen van Bert Metselaar. Hij is sinds vorige week weer terug in Nederland, na een lang verblijf in zijn geliefde Spanje. Zijn lichamelijke gesteldheid gaat achteruit, maar mentaal is hij nog ijzersterk. Wij wensen hem en zijn vrouw Maaike veel sterkte.

Ook de groeten van Cor Kuiper. Hij is nog volop bezig met kuren, maar voelt zich goed genoeg om op 26 februari mee te doen op ons Snerttoernooi. Wij wensen Cor uiteraard het beste en hopen met hem op een succesvolle voortzetting van de behandeling.

Pasjes
Al gebruiken veel spelers momenteel hun digitale pas toch hangt binnenkort  in het clubhuis een intekenlijst waarop je kunt aangeven of je een geplastificeerd NJBB pasje wilt hebben.

Notulen: Buitengewone ledenvergadering op 31 januari

Notulen van de Extra Algemene Ledenvergadering van Pétanquevereniging Atlantic Boules, d.d. 31 januari 2023

Aanwezig 19 leden volgens de presentielijst inclusief Henk Giskes en Roel Mooibroek

9 leden hadden via een e-mail laten weten niet aanwezig te kunnen zijn bij de vergadering, maar toestemming te verlenen voor het vervangen van de dakramen.

Enig onderwerp:

Toestemming verkrijgen voor het vernieuwen van de dakramen van het clubhuis

Notulist: R. Mooibroek

  1. Opening en vaststelling agenda

Om 19.10 uur opent Roel, bij afwezigheid van Simon, de vergadering en legt uit dat het bestuur de dakramen wil laten vervangen en dat de kosten daarvan boven de €2500,00 liggen. Ingevolge de Statuten daarom de vraag aan de leden met het verzoek de hand op te steken als ze toestemming verlenen tot het vervangen van de dakramen.
Alle aanwezigen, met uitzondering van Richard Smis doen dat.
Richard geeft aan dat hij wel iets meer wil weten dan alleen dat de dakramen vervangen worden. Bijvoorbeeld of het gebeurt door een bedrijf, of er garantie is op de nieuwe ramen enzovoort.
Richard en de overige aanwezigen enige uitleg gegeven, waarna de aanwezigen unaniem toestemming verleenden voor de vervanging van de dakramen.
Om 19.20 uur sluit Roel de vergadering en kan er gebould worden.