Weer spelen!

Beste leden,

De sneeuw is weg, de vorst uit de grond: er kan weer gebould worden! Vanaf vandaag is het terrein weer op de middagen te gebruiken. Mocht de avondklok binnenkort worden opgeheven, kan er ook weer ’s avonds gespeeld worden (houd dit alsjeblieft zelf in de gaten).

Wie al wat langer niet op de club is geweest zal merken dat er op het terrein wel wat veranderd is. Een tijdelijke verandering is dat er op de grasstrook tussen ons en de sporthal containers gezet worden die gebruikt gaan worden als opslag voor vaccinatiemateriaal. Als de vaccinaties in de sporthal beginnen, zullen er veel mensen langs ons terrein lopen. De geprikten komen namelijk via de zijkant van de hal naar buiten. Dus vriendelijk kijken en doe of het gezellig is; wie weet levert het wat leden op.

We hopen elkaar weer snel op de baan te treffen. Blijf gezond.
Met sportieve groeten, namens het bestuur

Simon Rintjema