Nieuwsbrief 001

Beste leden,

Het bestuur heeft besloten u met enige regelmaat een nieuwsbrief te sturen om iedereen op de hoogte te houden van activiteiten binnen de club. In deze eerste uitgave willen we allereerst een flink aantal nieuwe leden nogmaals van harte welkom heten bij Atlantic Boules. Waar andere clubs te maken hadden met ledenverlies in de afgelopen 2 jaar hebben wij juist een flinke groei doorgemaakt. Dat stemt uiteraard tot tevredenheid.

Toernooien
Na de regiovergadering van afgelopen maandag in ons clubhuis kunnen we de data van de toernooien voor het komende jaar bekend maken. Je vindt ze verderop in deze brief. We vragen nu jullie aandacht voor 2 bijzondere activiteiten:

Op 21 augustus wordt het memorial toernooi gespeeld. Op deze dag worden tijdens een korte plechtigheid de leden herdacht die ons zijn ontvallen. Daarna wordt er gespeeld om het tête-à-tête kampioenschap van de club. Om 10.30 uur aanwezig zijn; spelen begint 11.00 uur, vooraf inschrijven niet nodig.

Op 4 september houden we met elkaar de “Franse dag”. Op die dag spelen we 3 partijtjes mêlee onder het genot van een hapje en drankje. In verband met de voorbereiding moet je jezelf hiervoor inschrijven op een lijst in het clubhuis. De kosten bedragen €10,- per persoon.

Op 17 oktober hopen we een algemene ledenvergadering te kunnen houden. De locatie is nog niet bekend, maar in september ontvangen jullie meer informatie.

Activiteiten voor groepen van buiten
U heeft het ongetwijfeld gemerkt: ons terrein wordt zo nu en dan bezocht door grotere of kleinere groepen van buiten. Dat waren in de afgelopen maanden basisschool medewerkers uit Zaanstad, een bedrijfje uit Amsterdam en 2 korfbalselecties van KZ en OKV. In de komende maanden ontvangen we op 13 augustus en 3 september weer 2 groepen die bij ons pétanque willen spelen. Al deze activiteiten leveren de club extra inkomsten op en dat is fijn, want daardoor kunnen we contributie en kantineprijzen mogelijk houden zoals ze zijn. Er is hier wel hulp bij nodig en daarom doet het bestuur wel een dringend beroep op de leden om zo nu en dan mee te helpen bij deze activiteiten. Dat kan zijn in de kantine of op het speelveld om het spel van onervaren boulers wat te begeleiden.

Die hulp geldt natuurlijk ook voor de toernooien die wij als club organiseren. Vele handen maken licht werk. Geef je t.z.t. op voor een hele of een halve dag, we zijn er blij mee.

Competities
Gelukkig doet een team van Atlantic Boules komend seizoen weer mee aan de nationale pétanque competitie (NPC). De speeldagen zullen z.s.m. doorgegeven worden, want publiek is welkom.

De regio Noord-West organiseert het komende seizoen weer 4 competities waar leden als doublet of triplet aan kunnen deelnemen. Wij geven nu alvast de speeldagen door van de wintercompetitie voor doubletten (WCD) en voor tripletten (WCT).

WCD: 23-10, 13-11, 27-11 (reserve dag 18-12)

WCT: 22-01, 05-02, 19-02 (reserve dag 05-03)

Voor al deze competities geldt dat je zelf een team formeert, je t.z.t. inschrijft in het clubhuis en dan ook meteen het inschrijfgeld overmaakt naar de penning-meester.

Terrein
Regelmatig ontvangen we van bezoekers complimenten over ons clubhuis en het terrein. We wijzen dan altijd naar de onderhoudsploeg die op woensdag hard aan de gang is. Naast het reguliere onderhoud worden ook andere taken uitgevoerd, zoals het maken van kant en klare boulesbakken. Die zijn heel prettig in het gebruik voor bezoekende groepen. Nu is de groep bezig met een nieuw project: het vergroten van de fietsenstalling. Geweldig.

In september verschijnt er een volgende nieuwsbrief, maar heb je eerder een vraag neem dan contact op met een bestuurslid.

Met sportieve groeten,
Namens het bestuur,

Simon Rintjema

 

Toernooien bij Atlantic Boules:
25-09-2022 : Patricia’s Bloemboetiek
26-02-2023 : Snerttoernooi
16-04-2023 : Paastoernooi
13-05-2023 : invitatietoernooi
17-06-2023 : Cockelontoernooi
17-09-2023 : Patricia’s Bloemboetiek