Nieuwsbrief augustus 2023

Beste Atlantic Boulers,

Statuten 
“lang gewacht en stil gezwegen, nooit gedacht en toch gekregen”
Wellicht kennen jullie deze prachtige volzin en die is van toepassing op onze nieuwe statuten. Getekend en nu ook bekend bij de Kamer van koophandel. Ze zijn dus vanaf nu in werking. U krijgt ze allen via de mail en ze komen ook op de website. 

Huishoudelijk reglement
Omdat we nu nieuwe statuten hebben, is het oude huishoudelijk reglement komen te vervallen. Voor het bestuur ligt er nu een nieuwe klus: het samenstellen van een nieuw huishoudelijk reglement. We gaan ons best doen om er een document van te maken waarin taken, afspraken en regels voor iedereen helder beschreven worden.

Opslagruimte
Trouwe bezoekers van het terrein hebben kunnen zien dat de voorbereidingen in volle gang zijn. Het heeft een kleine groep heel veel energie gekost om dit voor elkaar te krijgen. Hier had wat extra hulp misschien welkom geweest. Ik hoop dat iedereen beseft dat de zelfwerkzaamheid van leden kostenbesparend werkt. En dat komt alle clubleden ten goede. Het wachten is nu op het bouwpakket waarvan de nieuwe ruimte gemaakt moet worden. Ook daar zal weer het nodige werk bij komen kijken.

Met sportieve groeten,
namens het bestuur,
Simon Rintjema

Nieuws van de wedstrijdcommissie

Wat er gespeeld is de afgelopen periode

Zaterdag 29 juli Eurotoernooi

Er waren deze zaterdag 36 deelnemers aanwezig. Één daarvan was Jan Verheijen, die de dag ervoor 98 jaar was geworden, nog van harte Jan. Hij trakteerde deze dag iedereen op een drankje, waarvoor onze dank! 
Graag zou ik hier de complete uitslag vermelden, maar die staat op de computer van Johan Mulder, die lekker op vakantie is met Marja. 
Wel weet ik wie dit Eurotoernooi gewonnen heeft en dat is Peter Breeuwer.

Zaterdag 12 augustus het jaarlijkse Memorial toernooi

Op zondag 6 augustus stond het jaarlijkse Memorial toernooi gepland, maar dat kon die dag niet doorgaan, omdat het veld blank stond.
Wel werd er die dag door de aanwezigen stilgestaan bij de leden waarvan we in de loop der jaren afscheid hebben moeten nemen.
Het tête-à-tête toernooi zelf werd verplaatst naar zaterdag 12 augustus.
Na 2 voorgelote rondes werden de deelnemers op basis van de resultaten verdeeld in een A- en B-poule.
De winnaar van de A-poule werd Jaap Rozekrans, die in de finale te sterk was voor Joost van Doorn.In de complementaire A-poule (diegene die de eerste wedstrijd in de A-poule verloren hadden speelden daarna nog verder tegen elkaar) was Annemarie Richter de winnares, in de finale versloeg zij Simon Rintjema.
In de B-poule was Johan Mulder de beste.

Wat komen gaat

Zondag 20 augustus clubkampioenschap doubletten

Op zondag 20 augustus wordt het clubkampioenschap doubletten gehouden.
Dit toernooi zal starten om 11:00 uur.
Graag om 10:30 aanwezig zijn.
De aanmelding is gesloten.

Zaterdag 26 augustus Eurotoernooi

Zoals gebruikelijk zal gestart worden om 13:30 uur.
Graag om uiterlijk 13:15 uur aanwezig zijn om je in te schrijven.
Kosten voor deelname bedraagt € 2.

Zondag 3 september Franse dag

Binnenkort houden we weer de traditionele Franse dag. Hieronder vinden jullie meer informatie.

Allo, allo, Atlantic Boulers,

We willen jullie allemaal van harte uitnodigen voor de Franse dag.
Op zondag 3 september ben je van harte welkom om samen wat lekkere hapjes te eten, heerlijke wijn te drinken en uiteraard enkele potjes te boulen.
De bijdrage is voor iedereen die komt €12,50 en die zal goed worden besteed.
Voor de niet-wijndrinkers is er natuurlijk een alternatief en we willen ook graag rekening houden met de vegetariërs onder ons. (wel even opgeven).
Als je meedoet graag aanwezig om 11.00 uur, want we willen starten met spelen om 11.30 uur. Je kunt je opgeven door in te schrijven op een lijst die in het clubhuis hangt of via de mail bij Wim Santhuizen (santh018@planet.nl).
In verband met de inkoop eindigt de inschrijfmogelijkheid op 31 augustus. 
We hopen op een grote opkomst en op een gezellige dag met elkaar. 

Vriendelijke groeten,
Ina, Karin en Beate

Zondag 17 september Patricia’s Bloemboetiek toernooi

Op zondag 17 september staat het Patricia’s Bloemboetiek toernooi op het programma.
Voor dit toernooi kun je je opgeven via Ontip.
Aanvang van het toernooi is 10:30 uur, melden vanaf 10 uur.
Het zou mooi zijn als hier veel teams van Atlantic Boules aan deelnemen.