Nieuwsbrief 003

Nieuwsbrief 003

Beste Atlantic Bouler,

Algemene Ledenvergadering
Op maandagavond 7 november 2022 om 19.30 uur staat de 47e Algemene Ledenvergadering gepland en uiteraard hoopt het bestuur op een grote opkomst van u, de leden van de club.
In verband met de beschikbare ruimte in het eigen clubgebouw is het noodzakelijk dat we weten of u van plan bent naar de vergadering te komen, zodat we eventueel tijdig kunnen uitwijken naar een andere locatie.

Agendapunten kunt u voor 13 oktober 2022 indienen bij de secretaris.
Tijdens de vergadering zullen geen punten worden toegevoegd aan de agenda.
De rondvraag kan worden gebruikt waarvoor die bedoeld is, namelijk ter verduidelijking van zaken die tijdens de vergadering kennelijk niet helemaal helder zijn geworden.
De agenda voor 7 november en de notulen van de laatst gehouden Algemene Ledenvergadering en een financieel overzicht zullen dan op of rond 23 oktober naar u worden toegestuurd via de mail.

Training
N.a.v. van een vraag van een clublid heeft het bestuur onderzocht of er een training georganiseerd kan worden voor belangstellenden. Onze gediplomeerde trainer Piet Moret is bereid die training te gaan verzorgen. Omdat we richting najaar gaan en Piet alleen op de avonden (donker en kouder) beschikbaar is zullen de trainingen eind maart of begin april starten. Tegen die tijd komt er een intekenlijst te hangen in het clubhuis. 
Er worden 7 avonden georganiseerd voor minimaal 4 en maximaal 8 deelnemers. Bij grotere belangstelling wordt er door 2 groepen voor en na de pauze getraind.

Aktiviteitenkalender;  oktober 2022 – april 

2022
Vrijdag 28 oktober
Zaterdag 29 oktober
Zaterdag 26 november
Zaterdag 17 december
2023
Zaterdag 7 januari
Zaterdag 28 januari
Zondag 26 februari
Zaterdag 4 maart
Zondag 16 april
Za 29 april


klaverjassen
eurotoernooi
eurotoernooi
eurotoernooi

nieuwjaarstoernooi
eurotoernooi
snerttoernooi (inschrijven via on-tip)
eurotoernooi
snerttoernooi (inschrijven via on-tip)
eurotoernooi

Klaverjassen
Nadat Corona twee jaar lang roet in het eten gooide is het zover dat het weer kan en mag. Dien en Arie Doesburg hebben dat jarenlang perfect verzorgd en we zijn blij te kunnen melden dat Richard Smis het klaverjas stokje heeft willen overnemen.
28 oktober 2022 om 19.30 uur kan er weer gekaart worden. De inschrijflijst hangt in het clubhuis. Kosten bedragen € 5,00 voor welk bedrag u ook een kop koffie of thee met wat lekkers krijgt. Maximaal 7 tafels, dus met 28 deelnemers is het vol.

Clean-team
Erg blij zijn we te kunnen melden dat Annemarie Richter is toegetreden tot het clean-team, de groep mensen die ervoor zorgen dat het clubhuis schoon is tijdens onze toernooien, maar ook gewoon door de weeks.