Nieuwsbrief november 2023

Beste clubleden,

Via deze uitgave van de nieuwsbrief brengen we jullie op de hoogte van het wel en wee binnen de vereniging. Om met het laatste te beginnen moeten wij helaas melden dat eind vorige maand ons clublid Bert Metselaar is overleden. Bij veel van onze huidige leden zal hij niet bekend zijn; hij was niet vaak op de club. Vaak ging hij met zijn camper richting zijn geliefde land Spanje. Circa twee jaar geleden werd bij Bert de ziekte ALS geconstateerd en een slopend proces volgde. Om ondragelijk lijden te voorkomen besloot Bert om euthanasie te laten uitvoeren. De voorzitter en oud-voorzitter Jan Schurink zijn aanwezig geweest bij het afscheid op 3 november. Wij wensen Maaike en de familie veel sterkte.
Ook veel sterkte wensen we René Brachthuizen die ernstig ziek is. Hij is bezig met een zware behandeling waarvan we hopen dat die succesvol is. 

Water
Het zal niemand ontgaan zijn dat er in de afgelopen tijd heel veel water is gevallen. Al verscheidene keren kon het boulen daardoor niet doorgaan en dat is uiteraard vervelend. Er is wel actie ondernomen: de drainage van het terrein is doorgespoten en we kunnen zien dat het water beter wegloopt. Toch willen we wat extra maatregelen tegen wateroverlast. In de hoeken van ons terrein zullen putten worden aangebracht om dat te bereiken. Voor het doorspuiten en de levering van putten gaat onze bijzondere dank uit naar Chris Schuurman van sportbedrijf Zaanstad die een belangrijke rol hierin heeft gespeeld.

Contributieverhoging
Maandag 13 november vond de extra ledenvergadering plaats die gehouden moest worden i.v.m. de door het bestuur voorgestelde contributieverhoging. Hieronder staan de notulen.

Notulen van de Extra Algemene Ledenvergadering van Pétanquevereniging Atlantic Boules, d.d. 13 november 2023

Aanwezig 18 leden inclusief Simon Rintjema, Henk Giskes, Roel Mooibroek en Ruud Berkhof

12 leden hadden via een e-mail laten weten niet aanwezig te kunnen zijn bij de vergadering, 8 van deze leden hadden te kennen gegeven akkoord te gaan met de voorgestelde contributieverhoging, c.q. het bestuur machtiging te geven namens hen te stemmen

Enig agendapunt: Verhoging contributie
Notulist: R. Mooibroek

1. Opening en vaststelling agenda
Om 19.02 uur opent Simon de vergadering en licht het voorstel tot verhoging van de contributie kort toe en stelt de aanwezige leden in de gelegenheid tot het stellen van vragen.
Rinus Dragstra stelt daarop de vraag: wat als mensen het financieel zo zwaar hebben dat ze moeite hebben het contributiebedrag op te brengen. Simon legt uit dat er wat dat betreft niets verandert. Mensen in die situatie konden en kunnen contact opnemen met penningmeester Henk Giskes. Deze heeft binnen het bestuur mandaat om met individuele leden zelfstandig afspraken te maken. De overige bestuursleden hoeven daarover niet te worden geïnformeerd. Verder waren er geen vragen.

Simon vroeg daarop de aanwezige leden bij handopsteken akkoord te gaan met de voorgestelde contributieverhoging, waarmee het totale bedrag voor 2024

€86,50 per lid wordt .

Alle aanwezigen gaan akkoord. Waarmee het voorstel is aangenomen.
Om 19.12 uur sluit Simon de vergadering.

Het was jammer dat een aantal leden de laatste mail over het onderwerp van 6 november, met daarin een verduidelijkende brief, over het waarom van de contributieverhoging, kennelijk niet had gelezen, want daarin stond toch echt duidelijk een aanvangstijd van de vergadering om 19.00 uur. Hierdoor kwam een aantal mensen na de besluitvorming aan.

Duiventil
Zo omschreef Jan Schurink ooit de club: leden komen en leden gaan. Er zijn inderdaad weer leden bijgekomen en er gaan er ook enkele. Voor Lenie Waerts en Frits Böckling is pétanque toch niet de sport der sporten. Ook onze oud-secretaris André Fölsche stopt bij onze club en hij schreef aan ons allen een brief die hieronder geplaatst is.

Beste boulers,
Helaas ben ik al een lange periode afwezig op de club. De reden hiervan is dat ik na een jaar van goed herstel van CVA, sinds augustus j.l. weer meer moeite heb met bepaalde bezigheden en daardoor o.a. last heb van spanningen en daarom meer rust moet nemen. Gelukkig heb ik daar ook therapie voor gehad.

Afscheid
Ik schrijf dit tevens omdat ik begin volgend jaar Zaanstad en Atlantic Boules zal verlaten en naar de Kaasstad ga verhuizen, waar ik samen met mijn vrouw weer een start wil maken in een andere omgeving en nieuw appartement. Omdat ik door mijn gezondheidssituatie en het slechte weer niet meer op de club aanwezig zal zijn wil ik via dit schrijven van jullie afscheid nemen en een ieder bedanken voor de fijne uren die ik met jullie heb mogen doormaken, zeker met diegenen met wie ik na bijna 20 jaar geleden veel boule-plezier beleefde op onze vorige locatie naast de KFC tribune. Ook heb ik fijne herinneringen aan mijn bestuursfunctie, de opmaak van het clubblad en website en ben blij dat ik dit heb mogen en kunnen doen. Ik hoop volgend jaar zomer zeker nog een balletje mee te gooien bij deze mooie club.

Vriendelijke en sportieve groet van
André Fōlsche

Het bestuur bedankt André, Frits en Lenie voor hun bijdrage aan de club en wenst ze het beste voor de toekomst. Tot slot verwijs ik jullie allen naar de zeer uitgebreide bijdrage van de wedstrijdcommissie hieronder.

Met sportieve groeten,
Namens het bestuur,
Simon Rintjema

Nieuws van de wedstrijdcommissie

Wat geweest is

28 Oktober Euro toernooi

Het Eurotoernooi van 28 oktober is helaas niet doorgegaan vanwege te weinig belangstelling. De 11 aanwezigen hebben gewoon onderling 3 wedstrijden gespeeld.

Winter Competitie Doubletten (WCD)

Op zondag 12 november was de 2e speelronde van de WCD bij Purmer Boules.
Team 1, met Johan Bruins en Roel Mooibroek kwam dit keer tot 1 overwinning uit 4 partijen en staat nu op een gedeelde 5e plaats met 4 gewonnen partijen uit 8.

Team 2, met Richard Smis en Jan Schurink wist ook maar eenmaal te winnen deze dag en staat nu op een gedeelde 8e plaats met 3 gewonnen partijen.

Team 3 met Johan Mulder en Wim Santhuizen won dit keer 3 van de 4 partijen en staat op een gedeelde 2e plaats met 5 gewonnen partijen.

Team 4 met Clay en Saskia Schaar won dit keer 3 van de 4 partijen en staat op een gedeelde 3e plaats met 5 gewonnen partijen uit 8.

Team 5 met Annemarie Richter en Ruud Berkhof won 2 van de 4 partijen, zij staan met 5 gewonnen partijen op een gedeelde 3e plaats.

Alle teams spelen op 26 november hun laatste wedstijden. Team 1, 2 en 3 spelen bij de Bouledozers in Zwaag en team 4 en 5 spelen wederom bij Purmer Boules in Purmerend.

Zij starten om 10:30 uur en rekenen wel op een beetje ondersteuning van aanwezig publiek!

Nationale Petanque Competitie (NPC) 2023/2024

Op 4 november werd er gespeeld tegen Les Mille Iles 2.
HELAAS HELAAS!
Het zat er niet in vandaag in de NPC uitwedstrijd bij en tegen Les Mille Iles. Ons team bestaande uit Nel Duursma, Frans de Klonia, Richard Smis, Hans Boon, Martin Fennema, Roel Mooibroek en reserve en invaller Anja de Klonia verloor met 6-2. In de eerste ronde verloren Roel en Martin kansloos met ahum 13-0, Richard en Hans verloren met 13-6. Nel en Frans hielden de eer hoog door te winnen met 6-13. Beide triplette partijen gingen verloren met 13-6 en 13-2. Roel liet zich in deze partij vervangen door Frans, maar ook deze wisseling bracht niet de gehoopte overwinning. In de laatste ronde speelde het team tegen dezelfde tegenstanders als in de eerste ronde. Nel en Frans konden het nu niet winnen. Ze verloren met 13-7. Ook Hans en Richard konden deze partij niet winnen en ze verloren met 13-8. Roel en Martin namen sportieve wraak en na het smadelijke verlies in de eerste ronde, wonnen ze nu met 5-13.
Les Mille Iles was vandaag een maatje te groot. Hopelijk doet het team het over twee weken beter tegen Badhoevedorp, dan in de hal van PUK in Haarlem.

Bestuurderscup gespeeld op 5 november

Vandaag hebben de bestuurders van de verenigingen in het district Noord-West van de NJBB elkaar weer ontmoet bij Purmer Boules. Gasten waren Ingrid Verkuijlen van het bondsbureau en Jobbi Schefferlie communicatie medewerker van de NJBB en gerenommeerd bouler. Na een woord van welkom door districtsvoorzitter Herman Schreijer en wedstrijdleidster Elly Brouwer werden in mêlee vorm drie wedstrijden gespeeld. Namens Atlantic Boules namen deel Henk Giskes, Roel Mooibroek en Ruud Berkhof. Na de eerste ronde stonden lekkere broodjes te wachten voor de lunch. Wat zou moeten worden voorkomen is dat twee mensen van één club tegen elkaar spelen, wat in de eerste ronde gebeurde bij onze bestuurders. Henk Giskes en Roel Mooibroek moesten tegen elkaar. Dat overkwam overigens ook andere verenigingen. De uiteindelijke uitslag bleek een puzzel te zijn doordat alle deelnemende clubs drie vertegenwoordigers hadden gestuurd, behalve de thuisclub Purmer Boules, die slechts twee deelnemers had. Dat maakte de berekening voor Elly lastig waardoor de einduitslag werd bepaald door een procentuele berekening. Daar kwam uit dat het tweetal uit Purmerend procentueel de meeste punten had verzameld waardoor de wisselbeker een jaar bij Purmer Boules blijft. Uiteraard zijn wij erop gebrand deze beker op de eerste zondag van november in 2024 weer terug te halen naar Koog aan de Zaan. Het was een gezellige bouledag! Jammer genoeg hadden niet alle districtsclubs vertegenwoordigers gestuurd om te spelen voor deze cup. Dat mocht de sfeer niet drukken.

WAT KOMEN GAAT

Winter Competitie Tripletten

De WCT staat weer voor de deur, nou ja, de planning is bekend en binnenkort zal het inschrijfformulier op het prikbord in het clubhuis te vinden zijn.

De wedstrijden worden op de volgende zondagen gespeeld: 21 januari, 11 februari en 25 februari. Voor nieuwe deelnemers is het goed te weten dat je op deze dagen speelt in een hal bij clubs in de regio. Clubkleding is niet noodzakelijk, uniforme kleding wel. Het is toegestaan voor bepaalde dagen een invaller op te stellen in je team. Vraag eventueel om meer informatie bij wedstrijdleiders of bestuur van onze club.

Interesse, geef je dan als triplette op voor 19 december!

25 November Sinterklaas toernooi

Zaterdag 25 november zal het Eurotoernooi in het teken staan van Sinterklaas. Verder is het gewoon een Eurotoernooi hoor 😊

23 December Kerst toernooi

Zaterdag 23 december zal het Eurotoernooi in het teken van de Kerst staan.
We willen die dag starten met een Kerstbrunch en wel om 12:15 uur, zodat we om 13:30 gewoon kunnen starten met het Eurotoernooi.
Deelname kost dit keer 5 Euro (dat is inclusief het deelnamegeld voor het Eurotoernooi).
We willen graag weten hoeveel mensen komen brunchen, daartoe zal een intekenlijst op het prikbord in het clubhuis gehangen worden waarop jullie je kunnen inschrijven.